WITAMY W "PUCHATKU"

Jesteśmy placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.

Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Zapraszamy Rodziców do czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, którzy zapewniają dziecku podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Przyjmujemy także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne, które jest obowiązkowe dla dzieci w wieku 6 lat.

W naszym przedszkolu rozwijamy umiejętności językowe naszych wychowanków. Język angielski jest we wszystkich grupach używany wymiennie z językiem polskim w ciągu całego dnia.

WITAMY W "PUCHATKU"

Jesteśmy placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.

Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Zapraszamy Rodziców do czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Wychowankowie mają w nauczycielach

wsparcie, którzy zapewniają dziecku podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Przyjmujemy także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne, które jest obowiązkowe dla dzieci w wieku 6 lat.

W naszym przedszkolu rozwijamy umiejętności językowe naszych wychowanków. Język angielski jest we wszystkich grupach używany wymiennie z językiem polskim w ciągu całego dnia.

ZGŁOSZENIE DZIECKA

PUCHATKOWA DRUŻYNA

AKTUALNOŚCI

„W żadnym innym okresie życia poza dzieciństwem człowiek nie poznaje szybciej i zachłanniej, w żadnym nie wzrasta intensywniej w sensie dzielenia się obowiązkami i działania. Dziecko ma chęć i możliwość robić coś we współpracy z innymi, współdziałać z innymi dziećmi w celach konstruowania i planowania oraz pragnie czerpać jak najwięcej od nauczycieli i gorliwie naśladować idealne wzory. (E. Erickson)”