Karta zgłoszenia dziecka

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

    Dziecko przebywać będzie w placówce:

    > Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych

    > Klauzula informacyjna – odbiór dziecka

    > Klauzula informacyjna – przetwarzanie wizerunku dziecka