Zajęcie dodatkowe

Zajęcie dodatkowe

Specjaliści prowadzą zajęcia z zakresu

Dzieci w przedszkolu objęte są wczesnym wspomaganiem rozwoju jedynie za zgodą i na wniosek rodziców.

Dodatkowo organizowane są w przedszkolu konsultacje dla Rodziców ze specjalistami.