RYTM DNIA

RYTM DNIA:

Drodzy Rodzice, dzieci przyprowadzamy do przedszkola najpóźniej do godziny 8:20.

Od 6.30

Radosny poranek, w którym dzieci podejmują różne wybory, czego i jak się uczyć:

 • zajęcia z psychologiem są aktywne ruchowo (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych,
 • zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce,
 • pracują indywidualnie z nauczycielem

Od 8.30 – Śniadanie

Od 9.00-10.30

Zabawa i edukacja, w których dzieci odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:

 • realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej,
 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
 • prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
 • podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze

Od 10.30 – II Śniadanie

Od 11.00-12.30 Zabawy na świeżym powietrzu

Od 12.30 – Obiad

Od 13.00 -14.00

Relaksacja, podczas której dzieci:

 • słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk,
 • słuchają muzyki relaksacyjnej,
 • bawią się w zabawy paluszkowe i słowne

Od 14.00 do 17.30

Inspirujące popołudnie, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne,  zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej.

 • podejmują aktywność własną-organizują zabawy indywidualne i w małych grupach,
 • podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
 • bawią się tekstem literackim,
 • prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych,
 • słuchają literatury, oglądają książki,
 • bawią się na świeżym powietrzu,
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
 • dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny,
 • realizują różnorodne formy zabaw na świeżym powietrzu

14.30 Podwieczorek

16.30 II Podwieczorek

Dziecko w trakcie całego pobytu w przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

Przewiń do góry